معنای حرز، به کسر حاء و سکون راء(جمع آن اَحراز)در لغت یعنی جای مطمئن است.

به عبارت دیگر به جای می گویند که چنان محصور و محکم باشد که اگر کسی بدان وارد شوداز گزند ها و خطر ها مصون بماند.

حرز به این مفهوم، به معنای محلّ امن و مطمئن جهت حفظ مال از دستبرد دیگران است.

از این رو، هنگامی که چیزی را در جای مطمئنی  می گذارند و بدین وسیله آن را از دستبرد دیگران محفوظ می دارند،می گویند آن را احراز کرده اند.

 

حرز

موارد معنای حرز

حرز هر مالی در عرف متناسب با آن مال است.

به عنوان مثال، طلا و جواهر، پول و اشیای قیمتی، صندوق محکم قفل دارد.

لوازم خانه و اجناس درون مغازه ،اتاق،کمد و مغازه و چهار پایان محلّ نگهداری آن ها ،مانند طویله و اسطبل است.

بنابراین، جاهایی که آمد و شد در آن همگانی است مانند:

حمام ها، کاروانسراها، قهوه خانه ها، مهمانسراها و مساجد، حرز محسوب نمی گردند.

دفن کردن مال در زیر زمین حرز آن محسوب میشود.

لیکن برخی ؛آنرا به دفن کردن در آبتدی مقید کرده و دفن در بیابان را حرز ندانسته اند. قبر برای کفن نیز حرز محسوب می شود.

حرز

اصطلاح حرز

حِرز، در لغت به معنای محصور و محکم، در اصطلاح به پاره‌ای از آیات، اذکار، اوراد و ادعیه مأثوری که برای حفظ جان و مال از آسیب‌ها می‌خوانند.

یا به ‌صورت مکتوب با خود حمل می‌کنند گفته می‌شود.

این واژه و مشتقات آن در قرآن کریم نیامده، اما در احادیث شیعه و سنّی و ادعیه مأثور این واژه فراوان به‌کار رفته است.

شماری از این حدیث ها، از جمله حدیث انس بن مالک و حدیث منقول از حضرت علی(ع)، حاکی از کاربرد آن، به معنای مصطلح، در صدر اسلام است.

این کلمه در فرهنگ شیعی از فرهنگ سایر مسلمانان متداول‌تر بوده است.

وجود انبوهی از عوذه‌ها و دعاهای حفظ، که در کتب ادعیه و حدیث امامیه ثبت شده.

شاهد این مدعاست و نتیجه این مطلب این است که پیامبر (ص)، ائمه معصومین و بعضی از اصحاب و پیروان ایشان نقل شده.

برای مصونیت خویش یا بقیه از خطرات و گزندها از دعا استفاده و نتیجه مورد نظر را هم کسب می‌کرده‌اند.

در واقع همه ائمه اطهار دارای احراز مختص به خود بوده که می توان به حرز حضرت زهرا(س)، یمانی منسوب به امیرالمومنین (ع)، حضرت خدیجه(س) و… اشاره کرد.

که حرز امام جواد (ع) و خواص دعای حضرت یکی از معتبرترین احراز برای دفع بلا می‌باشد و مسلمانان می‌توانند از فواید دعای حضرت جواد (ع) در این امر بهره مند شوند.