از پیامبر اکرم (ص) روایت شده است:هرگاه یکی از شما خواب بد و ناراحت کننده ای ببیند، چنین خوابی وسوسه و تلقین شیطانی است باید با دعا بخواند.

و گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم از شر و آثار بد آن حتما به خداوند پناه ببرد و آن را برای دیگران بازگو نکند.تا زیانی متوجه او نگردد.

در بیان دیگری از آن حضرت روایت شده: هرگاه رویای ناراحت کننده ای برای کسی پیش آید، آن را برای کسی بازگو نکند، بلکه حرکت کند و نماز بخواند.

دعا

دعا برای حفظ از قضا و قدر

برای محفوظ ماندن از اتفاقات ناگهانی هزار و بیست و سه مرتبه خواندن جمله مبارکه «توکلت علی الله» (به خدا توکل کردم) بسیار موثر و مجرب است.

دعا برای دیدن فرد مورد نظر در خواب

به جهت دیدن فرد یا شیء مورد نظر در خواب خواندن این سه اسم مقدس «النور» و «الباسط» و «الظاهر» به تعداد زیاد با رعایت طهارت و پاکی بدن و لباس طاهر و در مکان مقدس) موثر است.

دعا هنگام روبرو شدن با مشکل

رسول اکرم (ص) فرموده است:هر کس که اندوه یا غم یا سختی یا بلاء به او رسیده، دعای زیر را بخواند:

«الله ربی، لا اشرک به شیئا، توکلت علی الحی الذی لا یموت»«خدا پروردگار من است.چیزی را شریک او قرار نمی دهم.توکل می کنم بر زنده ای که نمی میرد».

دعا

انواع دعاها برای تحبیب (دوست کردن) و تسخیر دیگران

هر کس هفت مرتبه آیه ۷ از سوره ممتحنه «عسی ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتهم منهم موده.

و اله قدیر، و الله غفور رحیم» را به کف دست خود بخواند و بدمد، سپس به صورت خود بکشد، هر که او را ببیند، دوستش دارد.

دعا برای فروش خانه و ملک

هر کس می خواهد خانه و یا سرمایش بفروش رسد، دعای زیر را نوشته و به آن محل نصب کند، زودتر به فروش می رسد«.

ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیی لنا من امرنا رشدا» «پروردگارا، ما را از سوی خودت رحمتی عطا کن، و راه نجاتی برای ما فراهم ساز».

دعا برای طلب فرزند

«ابی بکربن حرث بصری گوید: به حضرت صادق (ع) عرض کردم:

تمام خاندان من از دنیا رفته اند و مرا فرزندی نیست تا از او نسب من باقی بماند، پس چه کنم؟حضرت فرمود: در حال سجده دعای زیر را بخوان.

«رب هب من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین».

«خدایا به من فرزندانی پاکیزه کرامت کن که تو دعا را می شنوی.

خدا مرا تنها مگذار و و فرزندی برومند به من عطا کن در حالی که تو بهترین وارثان هستی» (سوره آل عمران آیه ۳۸).

دعا

دعا برای طلب فرزند پسر

امام صادق (ع) فرموده است:

«هر کس که زنش باردار است، در ماه چهارم بارداری زنش دست همسرش را بگیرد، و روی به قبله بایستد.

و «آیه الکرسی» را بخواند، و دست بر پهلوی زنش بگذارد و بگوید:

«اللهم انی سمیته محمدا»«خداوند! من این فرزندم را «محمد» نام گذاردم.»خداوند به او فرزند پسر خواهد داد.و اگر نام او را تغییر دهد، چه بسا خداوند فرزند را از او بگیرد.

دعا برای عمر طولانی و حسن عاقبت

امام زین العابدین (ع) در دعای خویش، از خداوند عمر طولانی توام با سعادت درخواست می کند و عرضه می دارد:

«واجعلنی ممن اطلت عمره، و حسنت عمله، و اتممت علیک نعمتک، و رضیت عنه، و احییته حیاه طیبه فی ادوم السرور، و اسبغ الکرامه، و اتم العیش».

«خدایا مرا در زمره کسانی قرار ده که عمرش را دراز، و کردارش را نیکو گردانیده ای و نعمتت را بر او تمام کرده ای.

و از وی خرسندی، و زندگی خوش و توام با پایدارترین شادمانی و کاملترین کرامت و معیشت عطایش فرموده ای».

دعا

دعا برای عبور از پل صراط

رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است:

وضو را کامل بگیر تا از صراط همچون ابر بگذری.

کمال وضو به این است که دعاهای مخصوص در هنگام شستن اعضای وضو خوانده شود.به رساله های عملیه رجوع شود.

ختم بسیار مجرب برای حوائج مهم به مدت چهل روز

امام صادق (ع) فرموده است:

هر کس سوره مبارکه حشر را جهت برآورده شدن حوائج و مهمات بزرگ و عظیم چهل روز، روزی یک مرتبه بخواند، حاجت او برآورده می شود.

و اگر یک روز فوت شود، باید از سر گیرد، و گفته شده: هر کس تا چهل روز مداومت کند، مستجاب الدعوه گردد.

دعا برای دور شدن شر مزاحم در زندگی

امام صادق (ع) فرمود: هرگاه از شر کسی خائف و بیمناکی این دعا را بخوان.

اللهم انک لا یکفی منک احد و انت تکفی من کل احد من خلقک فاکفنی شر،

بار خدایا، هیچکس شر تو را باز نمی گرداند، و تو شر همگان را باز می گردانی خدایا شر فلانی را از من بازگردان.

مطالب مرتبط: