امروزه یکی از مشکلات اساسی مردم مبحث افزایش رزق و روزی می باشد.

مجموعه رضوی همواره تلاش می کند، مهم ترین دغدغه مردم را مورد توجه قرار داده تا مشکلات و مسائل مربوط به زندگی عامه مردم را برطرف کند.

این مجموعه با ارائه ی راه حل های کاملا عملی و مستند قرآنی و روائی، و به یک معنی اهلبیتی، برطرف کند.

یکی از مهم ترین دغدغه های مردم در زمان کنونی، بدلیل گرانی و مسائل اقتصادی از یک سو و افزایش روز افزون نیاز ها و وسائل زندگی بشر از سوی دیگر، موضوع رزق و روزی و مسائل معیشتی می باشد.

در اینکه تلاش و کوشش، یاد گیری مهارت های مختلف و استفاده از فکر و اندیشه در رفع فقر و تنگدستی و افزایش رزق و روزی موثر است، جای شک و شبه نیست.

عوامل ماورائی و راهکار های معنوی در تنگی معیشت

ولی در این وسط، عوامل ماورائی و راهکار های معنوی در تنگی معیشت و یا در افزایش رزق روزی، تاثیر بسزائی داشته و غیر قابل انکار می باشد.

چنان که بعدا خواهد آمد، معنی رزق و زوزی، فقط پول، اشیاء خورد و خوراک نیست بلکه شامل همه ی چیزهائی که نیاز ها و احتیاجات مادی و معنوی انسان را برطرف می کند) می باشد.

بنابر این هر چیزی که موجب تنگی زندگی شده ویا باعث گشایش و فرج در امور زندگی باشد. پیرامون آن با عنوان رزق، صحبت به میان می آید.

خدای متعال در قرآن کریم به این حقیقت انکار نا پذیر، اشاره کرده است چنانکه فرمود: وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْری فَإِنَّ لَهُ مَعیشَةً ضَنْکاً…(124 / طه)( و هر كس از ياد من روی گردان شود در حقیقت برای او زندگی سختی خواهد بود.

فراموش کردن یاد خدا، باعث تنگی در معیشت و یا به تعبیر امروزی، بسته شدن همه درها بروی انسان می شود.

در جای دیگری از آیات شریف قرآن کریم این چنین می فرماید: :

وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لکنْ کذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا یکسِبُونَ.(96/ اعراف)

و چنانچه مردم شهر و دیارها، همه ایمان آورده و پرهیزکار می‌شدند، ما درهای برکات از آسمان و زمین را بر روی آنها می‌گشودیم و لی( آنها حق را) تکذیب کردند. ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.

عواملی همانند ایمان راسخ که به دنبالش عمل صالح می آید. و تقوی و خدا ترسی، باعث باز شدن درهای برکت و افزایش رزق و روزی، برای انسان می شود.

از این دو آیه، بطور واضح ثابت می شود که، هم در تنگی معیشت و هم در باز شدن درهای برکت در زندگی انسان، علاوه بر عوامل و اسباب مادی، اعمال معنوی و ماورائی کاملا دخیل هستند.

آویز خودرو مجموعه رضوی

معنی رزق :

در لغت فارسی به رزق، روزی گفته می شود که تعابیر و معانی مختلفی دارد که در ذیل این بخش می آید.

1 – « هر چیزی که موجود دیگری را در حیات و بقا کمک کند.»

طبق این معنی، شامل همه نیاز ها و احتیاجات انسان، اعم از نیاز جسمی و روحی در زندگی مادی و معنوی میشود.

2 – «به عطا و بخشش مستمر، خواه دنیوی باشد یا اخروی ،،سهم و نصیب یا رزق گفته می شود.» راغب در كتاب مفردات،خواه دنيوى باشد يا اخروى. به سهم و نصيب نيز رزق و روزی گفته مى‌ شود؛

3 – به عطاى خاصّى است كه موافق مقتضى حال طرف و مطابق نياز او براى ادامه حيات‌ اش باشد گفته می شود. كتاب « حسن مصطفوی در التحقيق، »

«رزق» بر دو نوع است:

رزق جسمانى مانند:

انواع غذاها، و رزق روحانى براى دل و جان، مانند: انواع معارف و علوم. «ابن منظور» در «لسان العرب».

با توجه به تعاریف مختلفی که برای رزق شد به این نتیجه می رسیم که رزق باید چیزی باشد که در بقا و وحیات مرزوق موثر باشد و موجب رشد و شکوفائی ابعاد مختلف وجودی وی گردد.

بنا بر این چیز های که به جسم و جان انسان ضرر می رساند و سبب پس رفت و جمود انسان می شود رزق گفته نمی شود.

و از آنجا که انسان همواره و بطور مستمر برای بقا و حیاتش نیاز به رزق مادی و معنوی دارد بنابر این رزق باید استمرار داشته باشد همیشه نیاز های مادی و معنوی انسان را برطرف کند.

از آنجا که رزق عطا و بخشش است و دهنده رزق و رازق حقیقی فقط خداست و خدا در مقابل اعطای رزق چیزی از انسان دریافت نمی کند و همه عطا ها و بخشش های او بدون عوض می باشد.

اما می بایست مرزوق که رزق را دریافت می کند، اعمال وی نیز مورد رضای خدای باشد تا رزق او استمرار داشته باشد و باعث رشد او گردد.

نکته مهمی که در این جا باید به آن اشاره شود این هست که رزق باید در صلاح انسان باشد و به نفعش تمام شود بنابر این اگر رزقی که انسان از خدا درخواست می کند به ضرر او باشد خدا به او عطا نمی کند.

مجموعه رضوی گردن آویز

مهم ترین مطلب

رزق فقط به چیزی که از طریق حلال به دست آورده باشد گفته می شود بنابر این به چیزی که از طریق حرام و غیر شرعی تحصیل و کسب کرده باشد رزق گفته نمی شود.

بنابر این همه عوامل و راه کارها در مسیر افزایش روزی از راه حلال می باشد.

خصوصیات رزق حلال

1 – رزق مقسوم برای همه انسان ها
2 – رزق مطلوب برای کسانی که از طریق کسب حلال به دست می آورد.
3 – در پیشرفت مادی و معنوی انسان موثر هست .
4 – انسان را به خدا نزیک می کند.
5 – موجب رضایت خدا و اهلبیت ع می شود.
6 – ثواب و جزای اخروی را درپی دارد.
7- به اندازه نیاز انسان و افراد تحت سرپرستی انسان است یعنی باندازه رفع نیاز کسانی که نان خور او محسوب می شوند.

همه عوامل قرآنی و روائی افزایش رزق و روزی برای افزایش رزق و روزی حلال بیان شد.

با توجه به خصوصیاتی است که اگر بعد از انجام دستورات قرآنی و روائی، افزایش رزق بطور محسوس افزایش پیدا نکرد و چیزی که انسان تصور می کرده که رزقش بوده به دست نیاورد.

یا بدلیل این بوده که آن، رزق او نبوده یعنی به صلاحش نبوده یا به ضررش تمام می شده یا نیازش نبوده است ولی در هر صورت بدلیل تلاشی که کرده است ثواب اخروی برای او خواهد داشت.

حرز طلایی مجموعه رضوی

اقسام رزق

رزق به جهت های مختلف به انواع گوناگون تقسیم می شود:

از جهت دهنده به خاص و عام و از جهت نحوه کسب به رزق مقسوم و مطلوب و از جهت خود رزق به مادی و معنوی تقسیم می شود.

رزق خاص و رزق عام

علامه در المیزان پیرامون رزق خاص و رزق عام می نویسد:

رزق همانطور که گفتیم عطیه اى است الهى ، و چون چنین است می توان گفت رزق رحمتى است از خداى بر خلق و همانطور که رحمت دو قسم است:

اول : رحمت عمومى که شامل همه خلق مى شود، چه مؤ من و چه کافر، چه متقى و چه فاجر، چه انسان و چه غیر انسان .

دوم : رحمت خاصه که در طریق سعادت انسان صرف مى شود، نظیر ایمان و تقوا، و بهشت.

رزق خدا هم دو قسم است :

یکى رزق عمومى که عطیه عامه الهى است، و تمامى روزى خواران را در بقاى هستى امداد مى کند، و قسم دوم آن رزق خاص است که در مجراى حلال واقع مى شود.

همانطور که رحمت عمومى خدا و رزق عمومیش به حکم آیه : (و خلق کل شى ء فقدره تقدیرا) مکتوب و مقدر است، رحمت خاصه و رزق خاص او نیز مکتوب و مقدر است.

و همانطور که هدایت – که یکى از رحمت هاى خاصه است – مکتوب و مقدر در تشریع است، براى هر انسانى (چه مؤ من و چه کافر) نیز نوشته شده و به همین جهت براى همه ارسال رسل و انزال کتب نموده است.

در قرآن می فرماید:

(و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون ، ما ارید منهم من رزق و ما ارید ان یطعمون ، ان اللّه هو الرزاق ذو القوه المتین ).

و جن و انس را نيافريدم جز براى آنكه مرا بپرستند. از آنان هيچ روزيى نمى‏ خواهم و نمى‏ خواهم كه مرا خوراك دهند. خداست كه خود روزى بخش نيرومند استوار است.

دعای رزق مجموعه رضوی

و نیز فرموده :

(و قضى ربک ان لا تعبدوا الا ایاه ) (و پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستيد) و در نتیجه عبادت که خود محتاج هدایت خدا است از نظر تشریع مقدر است.

به این معنی که عبادت برای همه انسانها چه مومن و چه کافر نوشته شده است.

همچنین رزق خاص یعنى رزق از مجراى حلال هم مقدر است.

همچنان که قرآن فرمود:

(قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم ، و حرموا ما رزقهم اللّه ، افتراء على اللّه ، قد ضلوا و ما کانوا مهتدین ).

همچنین فرموده : (و اللّه فضل بعضکم على بعض فى الرزق ، فما الذین فضلوا برادى رزقهم على ما ملکت ایمانهم ، فهم فیه سواء).

این دو آیه بطورى که ملاحظه مى فرمائید داراى اطلاقى قطعى هستند، هم شامل کفار مى شوند.

و هم مؤ منین، هم شامل آن کسانى مى شوند که رزق از حلال مى خورند، و هم آنان که از حرام .

مطلبى که در اینجا واجب است بدانیم این است که رزق همانطور که گفتیم به معناى چیزى است که مورد انتفاع مرزوق قرار بگیرد. قهرا از هر رزقى آن مقدار رزق است که مورد انتفاع واقع شود.

پس اگر کسى مال بسیارى جمع کرده ، که به غیر از اندکى از آن را نمى خورد، در حقیقت رزقش همان مقدارى است که مى خورد، بقیه آن رزق او نیست.

مگر از این جهت که بخواهد به کسى بدهد، که از این جهت رزق است و از جهت خوردن رزق نیست .(ترجمه تفسیر المیزان ج 3 ص 219)

رزق مادی و معنوی

1- رزق مادی نیاز ها و احتیاجات مادی و دنیایی ما را برطرف می کنند و رزق مادی و دنیایی ثبت شده است واز جانب حاکم عادل حضرت حق به ضمانت او به ما می رسد.

2- رزق معنوی مانند علم، معرفت، زیارت و…) نزد اهلش است که برای یافتنش دستور داده شده است.

«ابن منظور» در «لسان العرب» مى‌ گويد: «رزق» بر دو نوع است:

رزق جسمانى مانند: انواع غذاها، و رزق روحانى براى دل و جان، مانند: انواع معارف و علوم.

دعای رزق مجموعه رضوی

رزق مطلوب و رزق مقسوم

وَقَالَ علی (عليه السلام): يَابْنَ آدَمَ، الرِّزْقُ رِزْقَانِ: رِزْقٌ تَطْلُبُهُ، وَرِزْقٌ يَطْلُبُكَ،

امام علی (ع) می فرماید:

ای فرزند آدم رزق بر دو قسم هست رزقی که تو درپی آن هستی یعنی رزق مطلوب و رزقی که درتوست یعنی رزق مقسوم (نهج البلاغه).

«اِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ أَوْجَبُ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَبِ الْمالِ، اِنَّ الْمالَ مَقْسُوْمٌ مَضْمُوْنٌ لَكُمْ قَدْقَسَّمَهُ عادِلٌ بَيْنَكُمْ وَ ضَمِنَهُ وَ سَيَفِى لَكُمْ وَ الْعِلْمُ مَحْزُوْنٌ عِنْدَ اَهْلِهِ اُمْرِتُمْ بِطَلَبِهِ.

براستى طلب علم از طلب مال بر شما واجب‌تر است زيرا دارائى قسمت تضمين‌شده‌اى دارد كه عادلى ميان شما قسمت بندى كرده و ضمانت نموده و محققا به شما پرداخت مى‌كند.

ولى علم نزد اهلش سپرده است و شما دستور داريد كه آن را از اهلش بخواهيد، (کافی ج1 ص 30))

چنانکه آیات قرآن بعضی، بعضی دیگر را تفسیر می کند.

حدیث ائمه (ع) هم چنین است. بنابر این حدیث قبلی مفسر حدیث بعدی است.

رزق مقسوم که برای بقا و حیات بصورت حد اقلی برای همه مخلوقات از طرف خدا تضمین شده است، ولی کسانی که می خواهد گشائی درزندگی خود کنند نیاز به تلاش دارد که همان نیز رزق او به شمار می آید.

و رزق مقسوم هم مراتب داشته و برای همه به یک اندازه نیست و بدلیل عوامل مختلف کم و زیاد می شود.

لازم به ذکر است که عوامل مختلفی طبق تصریح قرآن و روایات معصومین علیهم السلام در کاهش رزق و روزی موثر هست مثل…

گناه ومعصیت
فراموشی یاد خدا
سستی و تنبلی
عدم برنامه ریزی
بخل و…..

و نیز عوامل زیادی باعث افزایش در رزق و برکت می شود مانند…

توکل بر خدا
ایمان و پرهیز گاری
قناعت
سخاوت بخشندگی و ……

جهت آگاهی از عوامل کاهش و افزایش رزق به مقالات دیگر سایت ما مراجعه فرمائید.

تاثیر احراز ماثوره در افزایش رزق

یکی از راه های موثر در افزایش رزق چه رزق مقسوم و چه رزق مطلوب تاثیر احرازی است که از ائمه (ع) نقل شده.

مثل حرز امام جواد (ع)، دعای رزق امیر المومنین ع و … ونیز احراز دیگری در کلام معصومین ع و علمای معروف جهت افزایش رزق و روزی آمده است.

حرز کبیر مجموعه رضوی

حزر امام جواد چگونه باعث افزایش رزق می شود؟

یکی از شبهات مطرح شده در مورد حرز امام جوادع نسبت به خواص افزایش رزق و رزی این است – چون می گویند: حرز فقط برای محافظت از امام ع صادر شده است.

در پاسخ باید گفت:

یکی از مهم ترین دلائل امکان، وقوع آن است.

افرادی که حزر امام جواد ع تهیه کردند به موثر بودن آن در افزایش و برکت رزق شان اعتراف داشته اند.

علاوه بر آن، چنانکه بیان شد یکی از عوامل کاهش رزق و روزی گناه و دور شدن از خدا و فراموش کردن یاد اوست.

که این موارد نتیجه انتخاب خود شخص و تلسط شیطان بر انسان اتفاق میافتد ولی حرز امام جوادع باعث می شود که تسلط شیطان بر انسان کمتر شده باعث تقویت ایمان و اعتقاد انسان می شود.

و این سبب افزایش رزق ورزی وی می گردد.

از طرف دیگر چنانکه گفته شد رزق عطیه الهی است و برای تحصیل رزق حلال به دل و ذهن پاک از اوهام و خیالات بد نیاز است.

و با داشتن حرز امام جوادع بدلیل پاک شدن ذهن از اوهام باطله این مهم حاصل می شود در نتیجه موجب افزایش رزق می شود.

ضمنا با توجه به اینکه رزق الزاما فقط مال و ثروت نیست، زندگی پر از آرامش و صفا از جمله نتائج نیز رزق فقط مال و ثروت نیست داشتن زندگی پر از آرامش صفا مهم ترین رزق برای انسان در این دوره است.

حرز امام جوادع در ایجاد آرامش و صفای باطنی خیلی موثر هست.

حرز چهارده معصوم

مشکلاتی که مردم بابت افزایش روزق و روزی دارند و راه حل آن توسط حرز

کمبود رزق و روزی به دو دلیل می تواند باشد:

الف: عدم توانائی و مهارت لازم
ب: عدم برکت در مال و روزی

مراد از کمبود رزق و روزی این است که در آمد فرد کفاف معیشت و نیازهای مادی او را نمی دهد یعنی دخل و خرجش جور در نمی آید و این امر بخاطر عوامل مختلف می تواند باشد.

1 عدم توانایی و مهارت لازم
2 مهارت لازم جهت در آمد زائی را ندراد.
3 شخص قدرت جسمی برای کسب و کار ندارد.
4 اسباب لازم جهت این کار فراهم نیست.
5 از روحیه و تصمیم قاطع برخوردار نیست.
6 موارد دیگر که مانع در آمد زایی می شوند و به طبع روزی شخص کم خواهد شد.

قدرت جسمی بر انجام کار بستگی به خود کاردارد همه می توانند باندازه توان، قدرتی و شرایط جسمی که دارند جهت رفع نیاز فعالیت انجام دهند یکی از مهم ترین خواص حرز ایجاد آرامش و تقویت اراده است.

علت ترک کار و کوشش

مهم ترین علت ترک کار و کوشش نداشتن آرامش و نداشتن اراده قوی در انجام کار است.

درحالی وقتی فرد در زندگی آرامش و اراده قوی داشته باشد می توانید کار مناسب با شرایط جسمی خود انتخاب کرده به ثمر نشاند.

مهارت توانائی انجام کار نتیجه داشتن آموزش، تمرین و تجربه کافی است که این ها نیاز به آرامش و اداره قوی دارد.

یکی از علل اصلی متزلزل شدن اراده حمله شیاطین و تسخیر قلب انسان و به قولی طلسم شدن است و در عوض حرز، طلسم را باطل کرده و قلب انسان را پاک می کند.

درنتیجه انسان می تواند با اراده قوی و تصمیم درست به فراگیری و تمرین بپردازد و در نتیجه مهارت لازم را به دست آورد.

مهم ترین علت فراهم نشدن اسباب لازم برای افزایش رزق و روزی، برخورد با در بسته در امور زندگی و ایجاد سردرگمی و ناچاری طلسم شدن شخص است و او می توان از طریق حرز و دستورات دیگر طلسم را باطل نموده مشکلات را حل کند.

سستی و کاهلی، نداشتن انگیزه لازم جهت کار، نداشتن روحیه قوی و همچنین موانع مخلتف می تواند بخاطر تاثیرات عواملِ شیطانی بوده باشد.

و از طریق بستن حرز و انجام دستور های توصیه شده تاثیرهای آن را از بین برد. و انگیزه لازم و روحیه قوی جهت انجام فعالیت های گوناگون را بدست آورد.

حرز امام جواد مجموعه رضوی
افزایش رزق و روزی

1 – برکت نداشتن در مال و عدم افزایش رزق و روزی

برکت نداشتن به این معنی است که شخص درآمد کافی دارد ولی جهت رفع مشکلات همواره کمبود نیاز را احساس می کند.

اگر کسی با چنین مشکلی مواجه شد باید بداند که برکت در هر چیزی متناسب با غرض و هدف اوست که انسان به دنبال آن است مثلا غذایی كه انسان مى‏خورد بعضى غرضشان از خوردن آن سير شدن است،

و بعضى غرضشان از خوردن آن تنها حفظ سلامت است، چون غذاى مورد نظرشان را در ميان همه غذاها نسبت به مزاج خود سالم‏تر تشخيص داده، بعضى ديگر غذايى را كه مى‏خورند منظورشان استشفاء به آن و بهبودى‏ كسالتى است كه دارند،

بعضى ديگر نظرشان از فلان غذا تحصيل نورانيتى است در باطن كه بدان وسيله بهتر بتوانند خداى را عبادت كنند.

پس غذا خوردن می تواند با اهداف مختلفی انجام شود و برکت غذا خوردن هم متناسب با نیت خورنده غذا است. ولی به طور کلی منظور از برکت این است که خداوند خیری را که انسان به دنبال آن بوده است در آن غذا قرار داده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *